Lakiapua


Lakiapua

Lakiapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa oikeusapu Helsinki oikeudellisissa asioissa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Tässä tai muussakaan lainkohdassa ei oikeusapulain soveltamispiirin ulkopuolelle ole rajattu ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita, jotka ovat pääasiaan nähden itsenäisiä asioita ja joihin pääasiassa mahdollisesti myönnetty valtion varoin annetun lakiavun etu ei ulotu. Siten se seikka, että rikosasia on saanut lainvoiman, ei muodosta estettä lakiavun saamiselle samaa rikosasiaa koskevassa purkuasiassa.

Arvioitaessa hakijan lakiavun tarvetta ylimääräistä muutoksenhakua koskevassa asiassa sillä seikalla, että hakija on pääasiaa käsiteltäessä saanut lakiapua ja määrätyn oikeusavustajan, ei saa olla ratkaisevaa merkitystä.

Oikeusavun yleisten ja taloudellisten edellytysten muutoin täyttyessä oikeusapulain 7 §:n mukaan lakiapua ei kuitenkaan myönnetä, jos asialla on hakijalle vähäinen merkitys, se olisi selvästi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle siitä koituvaan hyötyyn, asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä tai asia perustuu siirrettyyn oikeuteen ja on aihetta otaksua siirron tapahtuneen oikeusavun saamiseksi. Ilmainen oikeusaputoimisto ja asiaa käsittelevä tuomioistuin voivat päättää jo myönnetyn lakiavun lakkaamisesta, jos myöhemmin havaitaan, että lakiavun myöntämisedellytyksiä ei ole ollut tai ne ovat muuttuneet.

Naisten ja tyttöjen suojelulle on olemassa toimivat puitteet Nigeriassa, mutta niiden käyttämisen esteenä voi olla tyttöjen ja naisten epätietoisuus oikeuksistaan ja kyky hakeutua lakiapua palveluiden pariin. YK-järjestön edustajien mukaan sisäinen siirtyminen on täysin mahdollista, ja sitä tapahtuu koko ajan. Heidän mukaansa maassa toimii useita järjestöjä, jotka auttavat suojelun tarpeessa olevia naisia tarjoamalla hätämajoitusta, neuvontaa ja lakiapua tai auttamalla naisia kouluttautumaan ja löytämään työtä ilmainen oikeusapu Vantaa.